Umiejętności społeczne


Empatia
Szacunek dla innych
Obiektywizm
Docenianie różnorodności

Umiejetnosci emocjonalne


Rozpoznawanie emocji
Rozumienie emocji
Opisywanie emocji
Wyrażanie emocji
Regulowanie emocji

Emocjonalnie wykształcony uczeń


jest spokojniejszy
rzadziej zapada na depresję
rzadziej używa alkoholu, narkotyków i papierosów
ma lepszej relacje z innymi
ma lepsze wyniki w szkole

Emocjonalnie wykształcony nauczyciel


jest pozytywnie nastawiony do nauczania
zgłasza większą satysfakcję z pracy
doświadcza pozytywnych emocji
ma lepsze relacje z innymi
jest mniej zestresowany
rzadziej doświadcza wypalenia zawodowego

Emocjonalnie wykształcona klasa


jest bardziej zaangażowana do nauki
ma lepsze relacje z nauczycielami
wykazuje lepsze zachowania prospołeczne
ma silniejsze poczucie wspólnoty
wykazuje niej problemów z zachowaniem

SEL (social-emotional learning)


  1. Samoświadomość
  2. Samokontrola
  3. Świadomość społeczna
  4. Satysfakcjonujące związki
  5. Odpowiedzialne decyzje

Zapisy trwają

Witamy w IRE!


Witamy w miejscu, w którym nasze emocje pełnią wyjątkową rolę, są najważniejsze.
To właśnie tutaj codziennie pracujemy z nimi z ich siłą i możliwościami. Wykorzystujemy je do poprawiania jakości edukacji, relacji rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych oraz używamy ich w swoich badaniach.

Nadchodzące wydarzenia

Co to jest Inteligencja Emocjonalna?

reprezentuje zdolność spostrzegania, oceny i wyrażania emocji w trafny i przystosowawczy sposób; zdolność rozumienia emocji i wiedzę o nich; zdolność docierania do i/lub wzbudzania emocji, które wspomagają aktywność poznawczą i działania adaptacyjne; a także zdolność kontrolowania emocji własnych i emocji innych ludzi.

Salovey & Mayer, 1990r.

Jak się czuję? Jak się czują inni?

Co wywołało moją emocję, uczucie? Co wywołało emocję, uczucie u innych?

Jak mogę wyrazić moje emocje? Jak wyrażają swoje emocje inni?

Jak mogę regulować swoje emocje? Jak regulują na swoje emocje inni?

Aktualności

dlonie_serce

Emocje dziecka – wieczory z emocjami dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Rozkochaj się w emocjach swojego dziecka i naucz się poprawnie je odczytywać, reagować na nie i słuchać tego, co tak naprawdę chce Ci powiedzieć Twoja Pociecha. Okaż wsparcie w trudnych sytuacjach, a stworzysz swojemu dziecku doskonałe warunki do niczym nie zaburzonego rozwoju emocjonalnego, a przy tym zbudujesz z nim trwałą relację rodzic-dziecko na całe życie.

mindfulness-580

8-tygodniowy trening redukcji stresu Mindfulness – MBSR rozpoczyna się w kwietniu

Uważność lub uważna obecność to szczególny rodzaj uwagi – świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę
Jon Kabat – Zinn, 1990

logo-800x800

Przedszkole o profilu Inteligencji Emocjonalnej otwarte w Warszawie!

W malowniczej lokalizacji Mariny Mokotów, na Warszawskim Mokotowie otworzylismy pierwsze w Polsce przedszkole, w którym nasz program nauczania SEL (Social & Emotional Learning) zostanie w 100% wdrożony w codzienny grafik zajęć. Z dumą i podekscytowaniem zapraszamy do zapoznania się z Krainą Emocji 🙂

meet_en_greet-jpg-306x306_q85_crop-00

Już wkrótce! Szkolenie dla dyrektorów.

Od stycznia 2017r. ruszamy z programem rozwoju umiejętności emocjonalnych i społecznych dla dyrektorów.

Wyobraź sobie przedszkole i szkołę, w której dyrektorzy konsekwentnie modelują dobre praktyki nauczania, zachowywania się, motywowania, a także aktywnie szkolą personel…

Sama miłość nie wystarczy.

Potrzebujemy umiejętności, aby odnieść sukces.

Rozpocznij z nami swoją edukację emocjonalną