Witamy w IRE!


Witamy w miejscu, w którym nasze emocje pełnią wyjątkową rolę, są najważniejsze.
To właśnie tutaj codziennie pracujemy z nimi z ich siłą i możliwościami. Wykorzystujemy je do poprawiania jakości edukacji, relacji rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych oraz używamy ich w swoich badaniach.

Umiejętności społeczne


Empatia
Szacunek dla innych
Obiektywizm
Docenianie różnorodności

Umiejetnosci emocjonalne


Rozpoznawanie emocji
Rozumienie emocji
Opisywanie emocji
Wyrażanie emocji
Regulowanie emocji

Emocjonalnie wykształcony uczeń


jest spokojniejszy
rzadziej zapada na depresję
rzadziej używa alkoholu, narkotyków i papierosów
ma lepszej relacje z innymi
ma lepsze wyniki w szkole

Emocjonalnie wykształcony nauczyciel


jest pozytywnie nastawiony do nauczania
zgłasza większą satysfakcję z pracy
doświadcza pozytywnych emocji
ma lepsze relacje z innymi
jest mniej zestresowany
rzadziej doświadcza wypalenia zawodowego

Emocjonalnie wykształcona klasa


jest bardziej zaangażowana do nauki
ma lepsze relacje z nauczycielami
wykazuje lepsze zachowania prospołeczne
ma silniejsze poczucie wspólnoty
wykazuje niej problemów z zachowaniem

SEL (social-emotional learning)


  1. Samoświadomość
  2. Samokontrola
  3. Świadomość społeczna
  4. Satysfakcjonujące związki
  5. Odpowiedzialne decyzje

Co to jest Inteligencja Emocjonalna?

to zdolność do kontroli własnych uczuć  i innych, do rozróżnienia między nimi i wykorzystać te informacje, aby poprowadzić zdolność myślenia i działania.

Salovey & Mayer, 1990

Jak się czuję? Jak się czują inni?

Co wywołało moją emocję, uczucie? Co wywołało emocję, uczucie u innych?

Jak mogę wyrazić moje emocje? Jak wyrażają swoje emocje inni?

Jak mogę regulować swoje emocje? Jak regulują na swoje emocje inni?

Aktualności

logo-600x600

Otwieramy pierwsze przedszkole o profilu rozwoju Inteligencji Emocjonalnej

Już 17 grudnia 2016 otwieramy na warszawskim Mokotowie pierwsze w Polsce przedszkole, w którym rozwój emocjonalny dzieci będzie najważniejszy! Zapraszamy do zapoznania się z Krainą Emocji tutaj.

meet_en_greet-jpg-306x306_q85_crop-00

Już wkrótce! Szkolenie dla dyrektorów.

Od stycznia 2017r. ruszamy z programem rozwoju umiejętności emocjonalnych i społecznych dla dyrektorów.

Wyobraź sobie przedszkole i szkołę, w której dyrektorzy konsekwentnie modelują dobre praktyki nauczania, zachowywania się, motywowania, a także aktywnie szkolą personel…

Sama miłość nie wystarczy.

Potrzebujemy umiejętności, aby odnieść sukces.

Rozpocznij z nami swoją edukację emocjonalną