6 Faz Życia (Rozwoju)


Dr Richard Mayer, odkrył, że każdy człowiek przechodzi przez 6 Faz Życia (Rozwoju). Pierwsze trzy przechodzimy w dzieciństwie i w okresie młodości. Kolejne trzy realizujemy w życiu dorosłym. Każda z faz rozwoju niesie nam specyficzne przeżycia i kształtuje matryce (postawy), które nieświadomie odtwarzamy w dorosłym życiu.

I Faza

Faza rozwoju – trwa mniej więcej od momentu poczęcia i życia w łonie matki do 18 miesiąca życia. Podczas tej fazy budujemy MATRYCĘ PEŁNI PIERWOTNĄ. Na tym etapie powinniśmy doświadczyć absolutnej radości istnienia. Właśnie w tym okresie mamy “nauczyć się”, że świat jest w porządku a życie jest bezpieczne. To właśnie w tej fazie kształtujemy jedną z ważniejszych życiowych postaw, że Ja mam wszystko, czego potrzebuję, wystarczy tylko chcieć.

II Faza

Kończy się między trzecim a czwartym rokiem życia. Podczas tej fazy budujemy MATRYCĘ UCZUCIOWĄ. To właśnie ta matryca odgrywa kluczowe znaczenie w naszych związkach intymnych i relacjach z innymi ludźmi. W tym okresie naszego rozwoju najważniejsze jest dla nas doświadczanie bezwarunkowej miłości. Kochamy i chcemy być kochani. Kochamy rodziców bez żadnych warunków, “mimo wszystko”. W tym okresie mamy  nauczyć się, że jestem w porządku, taki jaki jestem, zawsze jestem kochany bo jestem, oraz nic nie muszę robić, żeby być kochanym.

III Faza

W fazie tej budujemy MATRYCĘ SOCJALIZACJI. Proces ten rozpoczął się już w przedszkolu, a skończy się wraz z momentem ukończenia studiów. W tym czasie, na bazie poprzednich doświadczeń, budujemy przekonanie (postawę), że w każdym momencie i w każdej sytuacji dam sobie radę oraz, że nie muszę walczyć, by wygrać. Jeśli poprzednie matryce zostały prawidłowo ukształtowane, to w tym czasie budujemy zdrową (nie narcystyczną) postawę pewności siebie. Ta właśnie postawa będzie kluczowa w IV fazie życia, kiedy będziemy realizować się już w tzw. “dorosłym życiu”.

Niezależnie od tego, w której fazie jesteś, to najważniejszą teraz rzeczą dla Ciebie jest zrozumienie, że poszczególne fazy mają na siebie olbrzymi wpływ. Jeśli sukcesy na polu nauki, relacji i związków, czy w sferze finansowej przychodzą Ci z trudnością, przeżywasz przy tym dużo napięć i stresów, oznacza to, że masz do “przerobienia” lekcje jeszcze z I i II matrycy. Trudno jest zbudować zdrowe poczucie pewności siebie, jeśli nie jesteśmy głęboko przekonani o tym, że jesteśmy w porządku tacy, jacy jesteśmy. Dlatego ważne jest, żebyśmy wyrównali “deficyty” z matrycy I i uwierzyli, że przyszliśmy na ten świat wyposażeni we wszystkie talenty, zdolności i możliwości, jakie są nam potrzebne, aby twórczo realizować się w życiu. Wtedy, w sposób naturalny, rodzi się postawa, że ja jestem w porządku taki, jaki jestem (II faza), co jest podstawą zdrowej pewności siebie i poczucia, że poradzę sobie w każdej sytuacji (III faza).

Mając tak zbudowane matryce, możemy śmiało wytyczać nasze cele i realizować je ze swobodą. Możemy twórczo realizować się w życiu i czerpać zadowolenie z relacji z innymi ludźmi.