Autorski trening rozwijania IE doceniony przez Katedrę Psychologii, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Rijeka (Chorwacja)


Indywidualny trening rozwijania inteligencji emocjonalnej stworzony w Instytucie Rozwoju Emocji został doceniony i opisany przez Katedrę Psychologii, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Rijeka (Chorwacja). Read more…

Polska w światowej czołówce badań nad inteligencją emocjonalną. Instytut Rozwoju Emocji motorem napędowym zmian w kształceniu EQ.


W dniach 14-17 lipca 2019 r. w Australii odbył się 7. Międzynarodowy Kongres Inteligencji Emocjonalnej (International Congress on Emotional Intelligence). Polskę po raz kolejny reprezentowała Marzena Martyniak, która przedstawiła wyniki pionierskich badań i warsztatów przeprowadzonych wśród pracowników polskich placówek edukacyjnych w ramach prowadzonego przez nią Instytutu Rozwoju Emocji. Instytut został wyróżniony przez uczestników kongresu jako najszybciej rozwijająca się instytucja na świecie w dziedzinie inteligencji emocjonalnej w ostatnich 2 latach.

Rozpoczyna się 7. Międzynarodowy Kongres Inteligencji Emocjonalnej w Australii


Polski menedżer nie wykorzystuje ogromnej części swojego potencjału. Jak pokazuje Raport o stanie inteligencji emocjonalnej w Polsce 2018, ponad połowa badanych ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą na średnim lub niskim poziomie. Przekłada się to na gorsze wyniki, zwłaszcza w wymagających i stresujących pracach wykonywanych na stanowiskach kierowniczych.

Słaba strona polskich menedżerów


Polski menedżer nie wykorzystuje ogromnej części swojego potencjału. Jak pokazuje Raport o stanie inteligencji emocjonalnej w Polsce 2018, ponad połowa badanych ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą na średnim lub niskim poziomie. Przekłada się to na gorsze wyniki, zwłaszcza w wymagających i stresujących pracach wykonywanych na stanowiskach kierowniczych.

Era pracowników inteligentnych emocjonalnie


Najnowsze badania Instytutu Rozwoju Emocji udowadniają, że 35% aktywnych zawodowo Polaków ma problemy z prawidłowym rozpoznaniem emocji, a aż 62% z ich regulowaniem. Liczba ta różni się w zależności od przyjętej metody pomiaru, jednak niezależnie od tego jest alarmująco wysoka. W świecie biznesu zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników inteligentnych emocjonalnie – ale co to tak naprawdę znaczy? Jakie korzyści dla firmy przynoszą pracownicy z rozwiniętą inteligencją emocjonalną i dlaczego warto w nich inwestować?

Pokolenie inteligentne emocjonalnie


Wartość wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych rośnie z każdą dekadą. Jak zaznacza Marzena Martyniak z Instytutu Rozwoju Emocji, kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszym roku życia, a praca nad nią i jasne przedstawianie zasad pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć otaczający je świat. Polska niestety wciąż nie przyjęła modelu nauczania, który pozwala w pełni rozwinąć umiejętności miękkie – a to one w dużej mierze kreują liderów w dorosłym życiu. W jaki sposób, korzystając z najnowszego stanu badań, możemy pomóc kolejnym pokoleniom być bardziej rozwiniętymi emocjonalnie?