Pokolenie ludzi inteligentnych emocjonalnieNajważniejszymi kompetencjami społecznego i emocjonalnego rozwoju są:
samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna, umiejętność nawiązywania relacji i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. To, w jaki sposób mamy je rozwinięte, wpływa na cały szereg codziennych zachowań. Na to, w jaki sposób reagujemy na sytuacje, w jaki rozumiemy innych ludzi, w jaki relaksujemy się i rozładowujemy negatywne emocje.

Rozwój emocjonalny dziecka

Warto obserwować i wspierać dziecko w rozwinięciu inteligencji emocjonalnej – pozwalając mu na samodzielne poznawanie świata, nawiązywanie relacji z rówieśnikami, cierpliwie tłumacząc mu swoje decyzje, które są z nim związane. One przeżywają świat tak samo, jak dorośli, choć wyrażają to w inny sposób” – dodaje ekspertka. Dzieci, które w najmłodszych latach mogły liczyć na rozwijanie ich świadomości emocjonalnej, osiągają lepsze wyniki w nauce w kolejnych etapach edukacji. Rzadziej też wykazują problemy z zachowaniem i działania autodestrukcyjne. Zadbanie o rozwój emocjonalny w wieku 3-6
lat w późniejszym życiu dziecka owocuje wyższą samooceną i samoświadomością, łatwiejszym nawiązywaniem kontaktów, rozwiniętą empatią i umiejętnością dzielenia się a przede wszystkim dbaniu o swoje potrzeby i zwracania uwagi na potrzeby innych. W procesie nauczania równie ważną rolę pełnią rodzice i pedagodzy, swoimi zachowaniami dając dziecku przykład. Ułatwia to sama możliwość rozwijania inteligencji emocjonalnej
przez całe życie, co wykorzystuje się np. w relacjach zawodowych lub terapiach par, w których niedopasowanie w tej dziedzinie życia może rodzić konflikty. Jak widać umiejętność określania, rozumienia i zarządzania emocjami jest przydatna na każdym etapie życia.

Inteligentny emocjonalnie człowiek

Środowiska akademickie przyjęły, że o sukcesie w życiu jedynie w 20% świadczy iloraz inteligencji, a aż w 80% inne zmienne, zarówno niezależne od jednostki (status społeczny, dostęp do edukacji) jak i wypracowane – jak ma to miejsce w przypadku empatii, łatwości w adaptacji do zmiennych warunków i umiejętności współpracy. Jak pokazują badania Marzeny Martyniak, współzałożycielki i dyrektorki Instytutu Rozwoju Emocji, wspólna praca
pedagogów, rodziców i dzieci przekłada się na rozwój powyższych czynników. Daje to nadzieję na wykształcenie pokolenia wolnego od wielu chorób cywilizacyjnych, które zagrażają osobom narażonym na stres i niepotrafiącym sobie poradzić w nieoczekiwanych sytuacjach.

Program SEL (social-emotional learning)

Stworzyliśmy program społecznego i emocjonalnego uczenia się, dzięki wiedzy i wieloletniej pracy organizacji Casel, programowi Illinois Early Learning Project oraz Yale Center for Emotional Intelligence.

Uczenie się umiejętności emocjonalnych i społecznych to proces, w którym dzieci i dorośli otrzymują i efektywnie wykorzystują wiedzę, postawy i umiejętności niezbędne do zrozumienia i zarządzania emocjami, aby osiągnąć wyznaczone cele, odczuwać i okazywać empatię dla innych, nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje i podejmować odpowiedzialne decyzje.

SEL nie jest pojedyńczą metodą nauczania, polega ona na skoordynowaniu strategii działania całej klasy, szkoły, domu i społeczności. Ma to fundamentalne znaczenie dla dorosłych, jak współdziałać z dziećmi i młodzieżą w placówkach szkolnych, rodzinnych i społecznych.

 

Celem realizowanego programu SEL jest:

 1. Zrozumienie ogólnego rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci i dorosłych.
 2. Skuteczne promowanie metod, które należy wykorzystywać, aby skutecznie rozwijać umiejętności emocjonalne i społeczne.
 3. Poprawa zdolności do zintegrowania umiejętności uczniów, ich postaw i zachowań, aby skutecznie i etycznie radzili sobie z codziennymi zadaniami i wyzwaniami.
 4. Rozwijanie 5 podstawowych kompetencji (samoświadomość, samo zarządzanie, świadomość społeczna, umiejętności nawiązywani relacji,
  odpowiedzialne decyzje
 5. Pomoc i wsparcie dla dzieci, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.
 6. Współpraca z rodzicami i osobami pracującymi z dziećmi.

Korzyści realizowanego programu:

 • Ulepszone umiejętności emocjonalne i społeczne
 • Przyjemniejszy klimat w szkole, w klasie i w domu
 • Lepsze wyniki w nauce i w pracy
 • Większe zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Lepsze jakościowo relacje z innymi
 • Spadek zachowań agresywnych
 • Zmniejszenie sytuacji w których zastraszamy innych
 • Lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne
 • Lepsze samopoczucie

Chętnie doradzimy, w jaki sposób wykorzystać inteligencję w Twoim życiu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres info(at)ie.edu.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.