O Instytucie


Nasze działania, dążą do widocznej i odczuwalnej poprawy umiejętności emocjonalnych i społecznych, dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia.

Misja

Pragniemy wykorzystać siłę emocji do tego, aby zbudować bardziej zadowolone, szczęśliwe i współczujące społeczeństwo.

Misją Instytutu Rozwoju Emocji jest wprowadzenie standardów uczenia umiejętności emocjonalnych i społecznych do podstawowego programu edukacji przedszkolnej i szkolnej.

 

Co robimy?

Prowadzimy badania i uczymy ludzi w każdym wieku, jak rozwijać swoją inteligencję emocjonalną.

Podstawą naszej pracy jest doskonalenie umiejętności emocjonalnych i społecznych u nauczycieli, rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Dzięki rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, u każdego człowieka działającego w grupie, przekształcamy funkcjonowanie organizacji i domu, dzięki czemu stajemy się szczęśliwsi, zdrowsi, bardziej współczujący i znacznie bardziej skuteczni.

Wykonujemy tę pracę, ponieważ wiemy, że inteligentne używanie emocji, jest drogą do dobrobytu i stabilności każdego z nas.

Współpracujemy i czerpiemy wiedzę

Współpracujemy z organizacjami dla których ważny jest człowiek, aby wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pionierów programu SEL oraz najlepszych psychologów na świecie, dla których rozwój emocjonalny i społeczny jest najważniejszy.

 • Casel
 • Yale Center for Emotional Intelligence
 • Edutopia
 • Illinois early learning project

Program SEL (social-emotional learning)

Stworzyliśmy program społecznego i emocjonalnego uczenia się, dzięki wiedzy i wieloletniej pracy organizacji Casel, programowi Illinois Early Learning Project oraz Yale Center for Emotional Intelligence.

Uczenie się umiejętności emocjonalnych i społecznych to proces, w którym dzieci i dorośli otrzymują i efektywnie wykorzystują wiedzę, postawy i umiejętności niezbędne do zrozumienia i zarządzania emocjami, aby osiągnąć wyznaczone cele, odczuwać i okazywać empatię dla innych, nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje i podejmować odpowiedzialne decyzje.

SEL nie jest pojedyńczą metodą nauczania, polega ona na skoordynowaniu strategii działania całej klasy, szkoły, domu i społeczności. Ma to fundamentalne znaczenie dla dorosłych, jak współdziałać z dziećmi i młodzieżą w placówkach szkolnych, rodzinnych i społecznych.

 

Celem realizowanego programu SEL jest:

 1. Zrozumienie ogólnego rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci i dorosłych.
 2. Skuteczne promowanie metod, które należy wykorzystywać, aby skutecznie rozwijać umiejętności emocjonalne i społeczne.
 3. Poprawa zdolności do zintegrowania umiejętności uczniów, ich postaw i zachowań, aby skutecznie i etycznie radzili sobie z codziennymi zadaniami i wyzwaniami.
 4. Rozwijanie 5 podstawowych kompetencji (samoświadomość, samo zarządzanie, świadomość społeczna, umiejętności nawiązywani relacji,
  odpowiedzialne decyzje
 5. Pomoc i wsparcie dla dzieci, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.
 6. Współpraca z rodzicami i osobami pracującymi z dziećmi.

 

 

Korzyści realizowanego programu:

 • Ulepszone umiejętności emocjonalne i społeczne
 • Przyjemniejszy klimat w szkole, w klasie i w domu
 • Lepsze wyniki w nauce i w pracy
 • Większe zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Lepsze jakościowo relacje z innymi
 • Spadek zachowań agresywnych
 • Zmniejszenie sytuacji w których zastraszamy innych
 • Lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne
 • Lepsze samopoczucie

Marzena Martyniak, psycholog

Założycielka Instytutu Rozwoju Emocji i współwłaścicielka
przedszkola Kraina Emocji. Psycholog, specjalista w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej i stowarzyszony partner International Society for Emotional Intelligence (ISEI). Autorka polskiej wersji SEL (social emotional learning) oraz programu edukacyjnego „Land of emotions”.

Pasjonatka emocji i ich wpływu na życie.

Od ponad 10 lat zajmująca się rozwijaniem inteligencji emocjonalnej u dzieci i dorosłych.