Jeszcze inaczej o praktyce uważności Mindfulness


W praktyce uważności Mindfulness rozwijamy specyficzny rodzaj uwagi, świadomej, skierowanej na tu i teraz, na chwilę obecną. Ten rodzaj bycia charakteryzuje się nieocenianiem oraz otwartością na wszelkie treści, emocje i doświadczenia, które nam się przydarzają. To gotowość do nieidentyfikowania się z nimi, gotowość do pozwolenia na przemijanie własnych emocji, stanów psychicznych i innych wrażeń. Rozwijamy w sobie perspektywę „meta obserwatora”, co jest perspektywą samoświadomości, unikalnej dla człowieka umiejętności, której nie posiadają np. zwierzęta.

Etapy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka


Dziecko rozwija się w swoim własnym niepowtarzalnym tempie, więc nie jest możliwe aby powiedzieć kiedy dokładnie Twoje dziecko rozwinie daną umiejętność. Wskazane poniżej etapy rozwojowe dadzą Ci ogólne pojęcie o zmianach, których możesz się spodziewać w miarę jak Twoje dziecko będzie dorastało. Ale nie przejmuj się jeśli zauważysz, że przebiega to w nieco inny sposób.