Autorski trening rozwijania IE doceniony przez Katedrę Psychologii, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Rijeka (Chorwacja)


Indywidualny trening rozwijania inteligencji emocjonalnej stworzony w Instytucie Rozwoju Emocji został doceniony i opisany przez Katedrę Psychologii, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Rijeka (Chorwacja). Read more…

Polska w światowej czołówce badań nad inteligencją emocjonalną. Instytut Rozwoju Emocji motorem napędowym zmian w kształceniu EQ.


W dniach 14-17 lipca 2019 r. w Australii odbył się 7. Międzynarodowy Kongres Inteligencji Emocjonalnej (International Congress on Emotional Intelligence). Polskę po raz kolejny reprezentowała Marzena Martyniak, która przedstawiła wyniki pionierskich badań i warsztatów przeprowadzonych wśród pracowników polskich placówek edukacyjnych w ramach prowadzonego przez nią Instytutu Rozwoju Emocji. Instytut został wyróżniony przez uczestników kongresu jako najszybciej rozwijająca się instytucja na świecie w dziedzinie inteligencji emocjonalnej w ostatnich 2 latach.

Rozpoczyna się 7. Międzynarodowy Kongres Inteligencji Emocjonalnej w Australii


Polski menedżer nie wykorzystuje ogromnej części swojego potencjału. Jak pokazuje Raport o stanie inteligencji emocjonalnej w Polsce 2018, ponad połowa badanych ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą na średnim lub niskim poziomie. Przekłada się to na gorsze wyniki, zwłaszcza w wymagających i stresujących pracach wykonywanych na stanowiskach kierowniczych.

Słaba strona polskich menedżerów


Polski menedżer nie wykorzystuje ogromnej części swojego potencjału. Jak pokazuje Raport o stanie inteligencji emocjonalnej w Polsce 2018, ponad połowa badanych ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą na średnim lub niskim poziomie. Przekłada się to na gorsze wyniki, zwłaszcza w wymagających i stresujących pracach wykonywanych na stanowiskach kierowniczych.