Era pracowników inteligentnych emocjonalnie


Najnowsze badania Instytutu Rozwoju Emocji udowadniają, że 35% aktywnych zawodowo Polaków ma problemy z prawidłowym rozpoznaniem emocji, a aż 62% z ich regulowaniem. Liczba ta różni się w zależności od przyjętej metody pomiaru, jednak niezależnie od tego jest alarmująco wysoka. W świecie biznesu zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników inteligentnych emocjonalnie – ale co to tak naprawdę znaczy? Jakie korzyści dla firmy przynoszą pracownicy z rozwiniętą inteligencją emocjonalną i dlaczego warto w nich inwestować?

Pokolenie inteligentne emocjonalnie


Wartość wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych rośnie z każdą dekadą. Jak zaznacza Marzena Martyniak z Instytutu Rozwoju Emocji, kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszym roku życia, a praca nad nią i jasne przedstawianie zasad pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć otaczający je świat. Polska niestety wciąż nie przyjęła modelu nauczania, który pozwala w pełni rozwinąć umiejętności miękkie – a to one w dużej mierze kreują liderów w dorosłym życiu. W jaki sposób, korzystając z najnowszego stanu badań, możemy pomóc kolejnym pokoleniom być bardziej rozwiniętymi emocjonalnie?

Jeszcze inaczej o praktyce uważności Mindfulness


W praktyce uważności Mindfulness rozwijamy specyficzny rodzaj uwagi, świadomej, skierowanej na tu i teraz, na chwilę obecną. Ten rodzaj bycia charakteryzuje się nieocenianiem oraz otwartością na wszelkie treści, emocje i doświadczenia, które nam się przydarzają. To gotowość do nieidentyfikowania się z nimi, gotowość do pozwolenia na przemijanie własnych emocji, stanów psychicznych i innych wrażeń. Rozwijamy w sobie perspektywę „meta obserwatora”, co jest perspektywą samoświadomości, unikalnej dla człowieka umiejętności, której nie posiadają np. zwierzęta.

Etapy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka


Dziecko rozwija się w swoim własnym niepowtarzalnym tempie, więc nie jest możliwe aby powiedzieć kiedy dokładnie Twoje dziecko rozwinie daną umiejętność. Wskazane poniżej etapy rozwojowe dadzą Ci ogólne pojęcie o zmianach, których możesz się spodziewać w miarę jak Twoje dziecko będzie dorastało. Ale nie przejmuj się jeśli zauważysz, że przebiega to w nieco inny sposób.