Umiejętności społeczne


Empatia
Szacunek dla innych
Obiektywizm
Docenianie różnorodności

Umiejetnosci emocjonalne


Rozpoznawanie emocji
Rozumienie emocji
Opisywanie emocji
Wyrażanie emocji
Regulowanie emocji

Emocjonalnie wykształcony uczeń


jest spokojniejszy
rzadziej zapada na depresję
rzadziej używa alkoholu, narkotyków i papierosów
ma lepszej relacje z innymi
ma lepsze wyniki w szkole

Emocjonalnie wykształcony nauczyciel


jest pozytywnie nastawiony do nauczania
zgłasza większą satysfakcję z pracy
doświadcza pozytywnych emocji
ma lepsze relacje z innymi
jest mniej zestresowany
rzadziej doświadcza wypalenia zawodowego

Emocjonalnie wykształcona klasa


jest bardziej zaangażowana do nauki
ma lepsze relacje z nauczycielami
wykazuje lepsze zachowania prospołeczne
ma silniejsze poczucie wspólnoty
wykazuje niej problemów z zachowaniem

SEL (social-emotional learning)


  1. Samoświadomość
  2. Samokontrola
  3. Świadomość społeczna
  4. Satysfakcjonujące związki
  5. Odpowiedzialne decyzje

Zapisy trwają

Witamy w IRE!


Witamy w miejscu, w którym nasze emocje pełnią wyjątkową rolę, są najważniejsze.
To właśnie tutaj codziennie pracujemy z nimi z ich siłą i możliwościami. Wykorzystujemy je do poprawiania jakości edukacji, relacji rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych oraz używamy ich w swoich badaniach.

Nadchodzące wydarzenia

Co to jest Inteligencja Emocjonalna?

reprezentuje zdolność spostrzegania, oceny i wyrażania emocji w trafny i przystosowawczy sposób; zdolność rozumienia emocji i wiedzę o nich; zdolność docierania do i/lub wzbudzania emocji, które wspomagają aktywność poznawczą i działania adaptacyjne; a także zdolność kontrolowania emocji własnych i emocji innych ludzi.

Salovey & Mayer, 1990r.

Jak się czuję? Jak się czują inni?

Co wywołało moją emocję, uczucie? Co wywołało emocję, uczucie u innych?

Jak mogę wyrazić moje emocje? Jak wyrażają swoje emocje inni?

Jak mogę regulować swoje emocje? Jak regulują na swoje emocje inni?

Aktualności

plakat-inteligencja-emocjonalna-rev1-listopad

Czwarta edycja szkolenia rozwoju inteligencji emocjonalnej ISEI obędzie się w w dniach 19-21 stycznia 2019r.

W styczniu 2019r. odbędzie się czwarta edycja szkolenia z wiedzy i profilaktyki rozwoju inteligencji emocjonalnej opartych o doświadczenia i badania zdobyte w USA i innych krajach zrzeszonych w ISEI (International Society for Emotional Intelligence). Szkolenie poprowadzi prezes ISEI – John Pellitteri (Nowy Jork). Zapraszamy do rejestracji!

imagem_home

IRE na 6-tym międzynarodowym kongresie inteligencji emocjonalnej w Porto!

Założycielka IRE – Marzena Martyniak wystąpi na 6-tym międzynarodowym kongresie inteligencji emocjonalnej prezentując swój autorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym, jak również rolę inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

logo-800x800

Już wkrótce! Szkolenie dla dyrektorów.

Od stycznia 2017r. ruszamy z programem rozwoju umiejętności emocjonalnych i społecznych dla dyrektorów.

Wyobraź sobie przedszkole i szkołę, w której dyrektorzy konsekwentnie modelują dobre praktyki nauczania, zachowywania się, motywowania, a także aktywnie szkolą personel…

Sama miłość nie wystarczy.

Potrzebujemy umiejętności, aby odnieść sukces.

Rozpocznij z nami swoją edukację emocjonalną