Słaba strona polskich menedżerów


Polski menedżer nie wykorzystuje ogromnej części swojego potencjału. Jak pokazuje Raport o stanie inteligencji emocjonalnej w Polsce 2018, ponad połowa badanych ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą na średnim lub niskim poziomie. Przekłada się to na gorsze wyniki, zwłaszcza w wymagających i stresujących pracach wykonywanych na stanowiskach kierowniczych.

Era pracowników inteligentnych emocjonalnie


Najnowsze badania Instytutu Rozwoju Emocji udowadniają, że 35% aktywnych zawodowo Polaków ma problemy z prawidłowym rozpoznaniem emocji, a aż 62% z ich regulowaniem. Liczba ta różni się w zależności od przyjętej metody pomiaru, jednak niezależnie od tego jest alarmująco wysoka. W świecie biznesu zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników inteligentnych emocjonalnie – ale co to tak naprawdę znaczy? Jakie korzyści dla firmy przynoszą pracownicy z rozwiniętą inteligencją emocjonalną i dlaczego warto w nich inwestować?