Pokolenie inteligentne emocjonalnie


Wartość wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych rośnie z każdą dekadą. Jak zaznacza Marzena Martyniak z Instytutu Rozwoju Emocji, kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszym roku życia, a praca nad nią i jasne przedstawianie zasad pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć otaczający je świat. Polska niestety wciąż nie przyjęła modelu nauczania, który pozwala w pełni rozwinąć umiejętności miękkie – a to one w dużej mierze kreują liderów w dorosłym życiu. W jaki sposób, korzystając z najnowszego stanu badań, możemy pomóc kolejnym pokoleniom być bardziej rozwiniętymi emocjonalnie?

Etapy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka


Dziecko rozwija się w swoim własnym niepowtarzalnym tempie, więc nie jest możliwe aby powiedzieć kiedy dokładnie Twoje dziecko rozwinie daną umiejętność. Wskazane poniżej etapy rozwojowe dadzą Ci ogólne pojęcie o zmianach, których możesz się spodziewać w miarę jak Twoje dziecko będzie dorastało. Ale nie przejmuj się jeśli zauważysz, że przebiega to w nieco inny sposób.