Test na Inteligencję Emocjonalną


W IRE specjalizujemy się w przeprowadzaniu testów na inteligencję emocjonalną.

Test z opracowaniem – 300 zł
Konsultacja psychologiczna – 180 zł

Co chciałbyś zbadać?

Test na Inteligencję Emocjonalną pozwoli Ci na bliższe poznanie siebie. Czego chcesz dowiedzieć się o sobie?:

  1. Jak rozpoznajesz, rozumiesz i kontrolujesz emocje własne oraz cudze. Jak efektywnie wykorzystujesz emocje w kierowaniu swoim lub cudzym działaniem?
  2. Czy dobrze rozpoznajesz ekspresję mimiczną?
  3. Jaki masz dostęp do swoich i cudzych emocji, jak je respektujesz i rozumiesz ich funkcje, jak interpretujesz różne emocjogenne sytuacje oraz jak na nie reagujesz.
  4. Jak wykorzystujesz własne emocje do rozwiązywania problemów nie tylko emocjonalnych.
  5. Jak rozumiesz emocje.
  6. Jak funkcjonujesz w społeczeństwie, zwłaszcza w sytuacjach wymagających bycia asertywnym, w sytuacji ekspozycji społecznej oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.
  7. Jaki jest poziom twojej asertywności, umiejętności współpracy, towarzyskości, zaradności i kompetencje społecznych.